Blog mamaitata.rs polaže autorska prava na sve svoje sadržaje koje objavljuje (autorske tekstove, istraživanja, multimedijalne sadržaje itd)

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na Blogu, u obavezi su da na vidnom mestu označe blog mamaitata.rs, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa bloga prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora linkovati (funkcionalnim linkom) na tačnu web adresu sa koje je sadržaj preuzet. Sadržaj ne sme biti ni na koji način promenjen niti se smeju koristiti samo delovi teksta ako se time gubi kontekst celog sadržaja.

Blog mamaitata.rs ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove portal preuzima.

  • Reply Srdjan January 23, 2017 at 1:49 pm

    Interesuje me da li je povraćaj pdv na jednom isečku fiskalnog računa onoliko koliko pise u procentima ispod one crte ? obično sa oznakom CE: 10%. Jel to znači da od tog proizvoda 10% je povraćaj, a ne 20 %? Pošto meni svida piše samo po 10 % na računima…

  • Leave a reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *